Informácie

Máš analytické myslenie, znalosti a skúsenosti vo financiách a finančnom kontrolingu, ktoré chceš ďalej zúročiť? Ak chceš získať reálnu skúsenosť vo finančnom kontrolingu, ako sa cez čísla riadi business, pripravujú modely pre nové príležitosti, optimalizujú náklady, potom sa pridaj do neustále rastúceho mladého tímu spoločnosti, ktorá pôsobí na slovenskom trhu informačných technológií už viac ako 25 rokov.

Náplň práce a zodpovednosti::

– spolupráca pri strategickom plánovaní a rozpočtovaní finančných výsledkov spoločnosti,
– pravidelné vykazovanie finančných výsledkov za jednotlivé oddelenia,
– reportovanie finančných výsledkov vedeniu spoločnosti,
– spracovávanie ad hoc reportov a príprava finančných analýz,
– koordinovanie procesov súvisiacich so zostavovaním závierok, konsolidácií a konsolidačných balíkov,
– aktívna komunikácia s oddeleniami reportingu dcérskych spoločností a ostatných spoločností v skupine,
– kontrola nákladov spoločnosti, príprava prognóz a analýz výdavkov,
– analýza odchýlok a návrhy na prijatie vhodných manažérskych rozhodnutí,
– metodické riadenie a plánovanie kontrolingových procesov,
– účasť na rôznych projektoch v oblasti financií a biznisu.

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY:

– keď sa pridáš k nám, ponúkame Ti prácu v priateľskej atmosfére,
– priestor pre vzdelávanie a profesionálny rast, školenia a tréningy,
– flexibilný pracovný čas,
– možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
– teambuildingové a športové podujatia,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

– 1300€ brutto (v závislosti od praxe a skúseností + variabilná zložka mzdy),

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:

  • samostatnosť,
  • zmysel pre detail,
  • spoľahlivosť,
  • flexibilita,
  • logické a analytické myslenie,
  • skúsenosti so spracovaním dát,
  • proaktívny prístup
  • MS Excel, Outlook, PowerPoint, Word..

Veríme, že Ťa naša ponuka zaujala a vážime si Tvoj záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.