Informácie

Do obchodného tímu, hľadáme nového KEY ACCOUNT MANAGER-a, ktorý bude vyhľadávať obchodné príležitosti, plánovať a viesť obchodné rokovania za účelom získania a udržania obchodných prípadov.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • starostlivosť o existujúce obchodné prípady a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí,
 • zabezpečenie rozšírenia produktového portfólia u existujúcich zákazníkov,
 • zodpovednosť za plnenie stanoveného obchodného plánu vo výške definovanej vedením spoločnosti,
 • zodpovednosť za plnenie ziskových ukazovateľov stanovených pre obchodného zástupcu,
 • zodpovednosť za partnerské vzťahy a komunikáciu,
 • vyhľadávanie a vedenie rokovania so zákazníkmi za účelom získania obchodného prípadu v spolupráci s relevantnými zamestnancami spoločnosti,
 • zodpovednosť za vypracovanie ponuky pre zákazníka a riadenie zmluvného vzťahu po štádium realizácie,
 • zodpovednosť za cenotvorbu po konzultácii s obchodným riaditeľom a jeho informovanie  o priebehu vývoja obchodného prípadu,
 • tvorba pozitívneho vzťahu zákazníka k spoločnosti,
 • vedenie písomnej dokumentácie realizovaných obch. prípadoch,
 • plnenie pokynov príslušného nadriadeného súvisiacich s charakterom práce,

Odborné schopnosti a požiadavky:

 • odborná znalosť v požadovanej oblasti,
 • skúsenosti na podobnej pozícii min. 3 roky,
 • certifikáty výhodou,
 • znalosť anglického jazyka,
 • analytické a logické myslenie,
 • schopnosť práce v medzinárodnom prostredí,
 • vodičské oprávnenie sk. B,

Čo ponúka náš tím:

 • prácu v priateľskej atmosfére pre lídra na trhu – napredujúcu a inovatívnu spoločnosť,
 • flexibilný pracovný čas,
 • možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
 • teambuildingové a športové podujatia,
 • školenia a tréningy,
 • základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: min. 2000€ mesačne brutto v závislosti od praxe a skúseností + variabilná zložka mzdy,

Pozícia nie je vhodná pre absolventa.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.