Pridanie zdroja do projektu MS Project je jednou z dôležitých činností hneď po pridaní projektových úloh. Zdroje potrebujete ak chcete vidieť aj náklady na realizáciu projektu, náklady ktoré ste už vyčerpali a koľko to ešte bude stáť. V prehľadných zostavách si môžete prezrieť aj ďalšie informácie, napr. preťaženie zdrojov ak im naplánujete viac práce ako môžu v skutočnosti spraviť. Samotné pridanie zdroja do zoznamu, ktoré popíšem v tomto krátkom tipe ale nestačí. Aby ste v zostavách niečo videli, tak je potrebné zdroje priradiť k úlohám a samozrejme sledovať plnenie úloh. Najprv ale potrebujete zdroje pridať do zoznamu.

Pridanie zdroja do projektu – pracovný zdroj

Pridanie zdroja do projektu robíte v zozname, ktorý sa zobrazuje ako hárok zdrojov. Zdroje sú rozdelené na prácu, materiál a náklady. V nasledujúcom postupepopíšem pridanie pracovného zdroja do projektu. Postup je takmer identický aj pre zvyšné dva. Rozdiel je len v ich spracovaní v projekte a v zostavách.

1. Spustite MS Project 2013 a otvorte projekt do ktorého chcete pridať pracovné zdroje.

2. Na páse s nástrojmi Úloha kliknite na prvé tlačidlo Ganttov graf (ak ho máte zobrazený, ak nie, môže tam byť iný názov zobrazenia) a v zobrazenej ponuke kliknite na Hárok zdrojov.

Pridanie_zdroja_do_projektu1

3. Zobrazí sa tabuľka zdrojov ak už nejaké máte alebo len prázdna tabuľka. Postupne pridajte informácie do jednotlivých stĺpcov – Názov zdroja, Typ (práca), iniciály, skupinu, maximálny počet jednotiek, štandardnú sadzbu, sadzbu práce nadčas, hromadenie nákladov a kalendár. V tabuľke sa pohybujete rovnako ako v Exceli. Dvojklikom na zdroj môžete zobraziť okno s informáciami.

Pridanie_zdroja_do_projektu2

Poznámka: počet jednotiek sa zadáva v percentách, kde 100% je jeden pracovník, 200% sú dvaja, 300% sú traja atď.

Rovnakým postupom pridajte aj ďalšie zdroje. Názvy môžu byť univerzálne napr. robotník, programátor alebo aj konkrétne mená a priezviská. Napr. pri projektoch v stavebníctve nemá význam písať konkrétnych 100 robotníkov, ale len uviesť univerzálny názov a zadať počet jednotiek. Ak majú robotníci rozdielne sadzby, tak pre každú sadzbu vytvoríte jeden zdroj a pridáte počet jednotiek. Ak sú vytvorené zdroje v zozname, tak je potom možné priradiť ich k úlohám.

 

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Cesta k inteligentým mestám začína v cloude

Potenciál rôznych senzorov, inteligentných kamier, či aplikácií pre občanov je nepochybný. Začať však treba pod povrchom miest spojením existujúcich dátových

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou