Pridanie zdroja do projektu MS Project je jednou z dôležitých činností hneď po pridaní projektových úloh. Zdroje potrebujete ak chcete vidieť aj náklady na realizáciu projektu, náklady ktoré ste už vyčerpali a koľko to ešte bude stáť. V prehľadných zostavách si môžete prezrieť aj ďalšie informácie, napr. preťaženie zdrojov ak im naplánujete viac práce ako môžu v skutočnosti spraviť. Samotné pridanie zdroja do zoznamu, ktoré popíšem v tomto krátkom tipe ale nestačí. Aby ste v zostavách niečo videli, tak je potrebné zdroje priradiť k úlohám a samozrejme sledovať plnenie úloh. Najprv ale potrebujete zdroje pridať do zoznamu.

Pridanie zdroja do projektu – pracovný zdroj

Pridanie zdroja do projektu robíte v zozname, ktorý sa zobrazuje ako hárok zdrojov. Zdroje sú rozdelené na prácu, materiál a náklady. V nasledujúcom postupepopíšem pridanie pracovného zdroja do projektu. Postup je takmer identický aj pre zvyšné dva. Rozdiel je len v ich spracovaní v projekte a v zostavách.

1. Spustite MS Project 2013 a otvorte projekt do ktorého chcete pridať pracovné zdroje.

2. Na páse s nástrojmi Úloha kliknite na prvé tlačidlo Ganttov graf (ak ho máte zobrazený, ak nie, môže tam byť iný názov zobrazenia) a v zobrazenej ponuke kliknite na Hárok zdrojov.

Pridanie_zdroja_do_projektu1

3. Zobrazí sa tabuľka zdrojov ak už nejaké máte alebo len prázdna tabuľka. Postupne pridajte informácie do jednotlivých stĺpcov – Názov zdroja, Typ (práca), iniciály, skupinu, maximálny počet jednotiek, štandardnú sadzbu, sadzbu práce nadčas, hromadenie nákladov a kalendár. V tabuľke sa pohybujete rovnako ako v Exceli. Dvojklikom na zdroj môžete zobraziť okno s informáciami.

Pridanie_zdroja_do_projektu2

Poznámka: počet jednotiek sa zadáva v percentách, kde 100% je jeden pracovník, 200% sú dvaja, 300% sú traja atď.

Rovnakým postupom pridajte aj ďalšie zdroje. Názvy môžu byť univerzálne napr. robotník, programátor alebo aj konkrétne mená a priezviská. Napr. pri projektoch v stavebníctve nemá význam písať konkrétnych 100 robotníkov, ale len uviesť univerzálny názov a zadať počet jednotiek. Ak majú robotníci rozdielne sadzby, tak pre každú sadzbu vytvoríte jeden zdroj a pridáte počet jednotiek. Ak sú vytvorené zdroje v zozname, tak je potom možné priradiť ich k úlohám.

 

Autor: Peter Belko


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Úspešná adopčná kampaň v spoločnosti Slovnaft

Rýchla, jednoduchá a efektívna komunikácia v organizácií je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Či už ide o zákazníkov, partnerov alebo kolegov navzájom, dôležité je dozvedieť sa potrebné informácie včas, jednoducho ich šíriť medzi relevantné osoby, mať možnosť tvoriť tímy, kreovať, participovať na spoločných stretnutiach atď. Moderné technológie nám umožňujú zjednodušiť pracovné procesy, preto je dôležité, aby ich firmy skutočne

Automatizácia ohrozí na našom pracovnom trhu predovšetkým ženy

Je množstvo štúdií o dopadoch digitalizácie a umelej inteligencie na slovenský pracovný trh. Známa je napríklad tá od McKinsey ktorá bije na poplach, že sa musíme naučiť lepšie využívať digitálne technológie.  Najviac však zarezonoval materiál OECD, ktorý umiestnil Slovensko na úplne prvú priečku v ohrození pracovných miest automatizáciou spomedzi rozvinutých krajín, kvôli silnému strojárskemu sektoru

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou.  A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie