Informácie

Portálové intranetové riešenie uľahčuje prácu s dokumentmi vo vašej spoločnosti. Umožňuje ich efektívnu správu, zdieľanie a organizáciu. Zatiaľ čo väčšine firiem odporúčame niektorý z existujúcich intranetových riešení, ktorý prispôsobujeme pre potreby klienta (napr. Microsoft Share Point), existujú aj prípady, v ktorých si zložitosť firemnej dokumentácie vyžaduje komplexné riešenie na mieru. Vďaka skúsenostiam dokážeme vyhovieť klientom v oboch prípadoch.

Použitie

Použitie

Intranetový portál je vhodný najmä pre väčšie firmy alebo organizácie, ktoré pociťujú nárast administratívneho zaťaženia, prípadne potrebujú zdieľať informácie bezpečne a najmä rýchlo. Umožňuje vyhľadávať informácie a ľudí, zdieľať nápady, vytvárať menšie aplikácie a doplnky, ale aj filtrovať obsah.

Benefity

Benefity

Benefitom riešenia je zvýšenie efektivity práce s dokumentmi, zníženie nákladov, administratívy a personálneho zaťaženia. Veľkým plusom je tiež full service prístup, ktorý zahŕňa všetko od vývoja, resp. prispôsobenia aplikácií cez návrh riešenia, až po vypracovanie používateľských manuálov a pomoc s implementáciou.

Čo vám prinesie toto riešenie?

Zvýšenie efektivity práce s dokumentmi

Zvýšenie efektivity práce s dokumentmi

Full service prístup zahŕňajúci vývoj, testovanie, inštaláciu aj podporu

Full service prístup zahŕňajúci vývoj, testovanie, inštaláciu aj podporu

Dlhodobé zníženie nákladov a personálneho zaťaženia.

Dlhodobé zníženie nákladov a personálneho zaťaženia.

Je tento systém vhodný pre vaše podnikanie?

To zistíme. Ozvite sa nám.

Radi vás oboznámime so všetkými potrebnými detailami.

Case studies

Potrebujete portálové riešenie na kľúč? Pozrite si prípadové štúdie firiem, ktorým sme pomohli.

BudgetMaker – efektívny nástroj na tvorbu finančných plánov

Cieľom riešenia bolo poskytnúť unifikovaný nástroj na tvorbu, analýzu a sledovanie rozpočtu organizácie s možnosťou definície čo možno najnižšej rozpočtovej údajovej jednotky. Zároveň bolo potrebné pokryť potreby všetkých centier a útvarov pri možnostiach sledovania čerpania rozpočtov. Ďalšou z kľúčových funkčností bolo vytvorenie prepojenia so systémom ERP spoločnosti a replikovanie schválených rozpočtov na definované analytické účty.

Elegantné riešenie IT na vytváranie a schvaľovanie obchodných zmlúv

Cieľom elektronizácie procesu vytvárania a schvaľovania obchodných zmlúv je odstrániť papierový obeh a fyzické parafovanie zmlúv v rámci spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ale predovšetkým zrýchliť, sprehľadniť, a tým aj zefektívniť samotný proces schvaľovania. Očakávanými prínosmi sú aj automatizácia prenosu údajov zo zmlúv a do zmlúv, ako aj z existujúcich informačných systémov (napríklad systém ERP, katalógy produktov a archivačný systém) a do nich.

FINET – nástroj na správu sieťového financovania

Implementáciou riešenia klient získal komplexný nástroj na správu sieťového financovania. Zároveň sa importérom a predajcom poskytuje rozhranie, v ktorom získajú detailný prehľad o obchodnej činnosti súvisiacej s financovaním vozidiel. Dôraz bol takisto kladený na prepojiteľnosť systému so systémom importéra a lízingovej spoločnosti.

GARBIS – nástroj na kontrolu pre SIŽP

Cieľom projektu bolo vytvoriť aplikáciu na komplexnú evidenciu kontrolnej činnosti. Primárne požiadavky boli kladené popri samotnej evidencii najmä na možnosti reportingu, validáciu údajov a rýchly prístup k dokumentom súvisiacim so zaznamenávanými údajmi. Spoločným menovateľom týchto cieľov a požiadaviek bolo maximálne zefektívnenie rutinnej činnosti pracovníkov.