Informácie

Zabezpečenie informačných sietí predstavuje komplexné riešenie, ktoré súvisí s ochranou prístupových bodov siete (napr. internetového pripojenia), ochranou pred infiltráciou škodlivého softvéru, vrátane trójskych koní, ale aj ochranou ostatných zariadení vašej firmy.

Použitie

Použitie

Službu rozdeľujeme do niekoľkých častí. Prvou je tzv. Edge Security, ktorá súvisí so zabezpečením firemnej siete využitím bezpečnostných brán firewall, prístupových bodov VPN a systémov detekcie neoprávnených vniknutí – Intrusion Detection. Ďalšiu časť tvorí Endpoint Security, ktorá spočíva v ochrane počítačov, laptopov i smartfónov pomocou personálnych brán firewall a riešení na zabezpečenie ochrany proti spyware a inému škodlivému softvéru. Poslednou, nemenej dôležitou, časťou je Antivirus Security. Ide o antivírusové riešenie, ktoré je súčasťou oboch predchádzajúcich častí. Je však natoľko dôležité, že sa väčšinou vykonáva v samostatnom projekte.

Benefity

Benefity

Denne sa stretávame s novými hrozbami informačnej bezpečnosti, pričom je v našom i vašom záujme ich včasné odhalenie a rýchla eliminácia. Zabezpečenie dátových sietí prináša benefity v podobe ochrany údajov a zariadení vo vašej firme. Pomocou dôslednej kontroly a včasného riešenia útokov zaistíme rýchlosť, bezpečnosť a flexibilitu všetkých dôležitých dát vašej spoločnosti.

Čo vám prinesie toto riešenie?

Ochrana firemných zariadení pred škodlivým softvérom

Ochrana firemných zariadení pred škodlivým softvérom

Ochrana dôležitých dát spoločnosti

Ochrana dôležitých dát spoločnosti

Pravidelná kontrola a prevencia pred informačnými útokmi

Pravidelná kontrola a prevencia pred informačnými útokmi

Je tento systém vhodný pre vaše podnikanie?

To zistíme. Ozvite sa nám.

Radi vás oboznámime so všetkými potrebnými detailami.

Slovenský pozemkový fond stavil na Trend Micro Deep Security

Vládna organizácia sa pri ochrane svojho virtuálneho prostredia spolieha na softvér
Trend Micro Deep Security. Inovatívne riešenie spoľahlivo chráni kľúčové IT zdroje
Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond stavil na Trend Micro Deep Security

Vládna organizácia sa pri ochrane svojho virtuálneho prostredia spolieha na softvér Trend Micro Deep Security. Inovatívne riešenie spoľahlivo chráni kľúčové IT zdroje Slovenského pozemkového fondu.