Informácie

Firemné know-how sa už dávno neskrýva v zásuvkách pracovných stolov, ale na pevných diskoch serverov. Na rozdiel od svojich “papierových kolegov” sú virtuálne údaje dostupnejšie a skladnejšie, avšak o to citlivejšie. Aby ste zabránili ich strate v dôsledku výpadku servera alebo jeho preplnenia, odporúčame vám využiť služby monitoringu, zálohy a následnej obnovy dát.

Použitie

Použitie

Monitoring spočíva v kontrole servera a automatizovaní akcie v prípade jeho preplnenia alebo poškodenia (napr. e-mail alebo sms notifikácia). Údaje z monitoringu sú archivované v databázach, z ktorých systém generuje súhrnné správy. Riešenie navyše umožňuje skúmať trendy a predpovedať problémy, čím vás informuje o využívaní licencií aj potrebách ich nákupu. Vďaka zálohe dát nikdy neprídete o firemné údaje. Pohodlne ich totiž obnovíte podľa jasne stanovenej štruktúry (audio-video, aplikácie, textové dokumenty…).

Benefity

Benefity

Komplexné riešenie monitoringu, zálohy a obnovy firemných dát so sebou prináša množstvo výhod. Okrem zabezpečenia údajov proti znehodnoteniu alebo strate, umožňuje aj odhad potrebnej pamäte serveru (v budúcnosti) či okamžitú obnovu údajov zo zálohy.

Čo vám prinesie toto riešenie?

Eliminácia rizika straty údajov

Eliminácia rizika straty údajov

Predpovedanie bezpečnostných problémov

Predpovedanie bezpečnostných problémov

Rýchle obnovenie dát z prehľadnej zálohy

Rýchle obnovenie dát z prehľadnej zálohy

Je tento systém vhodný pre vaše podnikanie?

To zistíme. Ozvite sa nám.

Radi vás oboznámime so všetkými potrebnými detailami.