Informácie

Údaje vašej firmy neboli nikdy ohrozené viac ako dnes. Rozvojom cloudových a softvérových riešení pristupujeme k mnohým dokumentom prostredníctvom počítačov a smartfónov, pričom zabúdame na ich zabezpečenie a otvárame široké možnosti hackerom a softvérovým vírusom. DLP (data loss prevention) predstavuje systém, ktorý umožňuje lokalizovať citlivé údaje, monitorovať ich pohyb naprieč zariadeniami a chrániť ich pred poškodením alebo krádežou.

Použitie

Použitie

DLP funguje na štvorfázovom princípe. V prvej fáze systém umožňuje nájsť softvérové diery alebo rizikových používateľov, prostredníctvom ktorých môže dôjsť k úniku citlivých informácií. V druhej fáze tieto slabiny posilní resp. opraví. Nasleduje fáza notifikácie, v ktorej sú rizikoví používatelia upozornení na porušenie pravidiel ochrany citlivých údajov a vyškolení tak, aby predchádzali týmto situáciám. V poslednej fáze dochádza k softvérovej ochrane straty alebo úniku informácií.

Benefity

Benefity

Systém prináša výhody v podobe odhaľovania slabých miest systému, ochrany a prevencie citlivých údajov naprieč všetkými zariadeniami, intuitívneho školenia zamestnancov, ale aj automatickej opravy systémových dier.

Čo vám prinesie toto riešenie?

Ochrana citlivých údajov naprieč všetkými zariadeniami

Ochrana citlivých údajov naprieč všetkými zariadeniami

Intuitívne školenie zamestnancov na prácu s citlivými informáciami

Intuitívne školenie zamestnancov na prácu s citlivými informáciami

Odhalenie a oprava slabých miest systému

Odhalenie a oprava slabých miest systému

Je tento systém vhodný pre vaše podnikanie?

To zistíme. Ozvite sa nám.

Radi vás oboznámime so všetkými potrebnými detailami.