Informácie

Software Asset Management bol vyvinutý tak, aby uľahčil orientáciu v množstve softvérových riešení vašej spoločnosti. Odhalíte vďaka nemu softvér, ktorý nie je v súlade s licenčnou zmluvou a vyvarujete sa tak prípadným problémom, ktoré súvisia s porušením licenčných podmienok. Kúpou legálneho softvéru navyše získate pravidelné aktualizácie a bezpečnostné záplaty zo strany poskytovateľa.

Použitie

Použitie

Proces aplikácie SAM pozostáva zo štyroch krokov:

Inventarizácia softvéru – Preveríme skutočný stav softvéru, ktorý používate.

Porovnanie výsledkov inventarizácie so zakúpenými licenciami – Zistíme či vlastníte licencie k všetkým využívaným programom, prípadne odhalíme, ktoré z nich máme zabezpečiť.

Zavedenie a prípadná revízia procesov a opatrení spojených spoužívaním softvéru – Po zistení výsledkov porovnania pre vás zavedieme interné smernice na používanie softvéru, s ktorým by sa mali oboznámiť všetci zamestnanci.

Dlhodobý plán správy firemného softvéru – Nastavíme efektívnu správu softvéru vo vašej firme, vypracujeme knižnice médií jednotlivých softvérových titulov a zavedieme pravidelnú aktualizáciu všetkých súvisiacich dokumentov.

Benefity

Benefity

Kľúčovým benefitom licenčného poradenstva je zefektívnenie investícií do informačných technológií. Vďaka službe SAM ľahko odhalíte či je systém vo firme dostatočne využívaný a predídete tak zbytočným nákupom. Systém taktiež zvyšuje produktivitu práce prostredníctvom odhalenia rozptyľujúceho nelegálneho softvéru na zamestnaneckých počítačoch a umožňuje preniesť trestnú zodpovednosť za ich používanie z majiteľov spoločnosti priamo na dotknutého zamestnanca. Už viac nebudete zodpovedný za softvérové prehrešky vašich ľudí.

Čo vám prinesie toto riešenie?

Odhalenie skutočného využívania softvéru

Odhalenie skutočného využívania softvéru

Zvýšenie produktivity práce

Zvýšenie produktivity práce

Zefektívnenie investícii do IT

Zefektívnenie investícii do IT

Je tento systém vhodný pre vaše podnikanie?

To zistíme. Ozvite sa nám.

Radi vás oboznámime so všetkými potrebnými detailami.