Ochrana pred únikom citlivých dát

Údaje vašej firmy neboli nikdy ohrozené viac ako dnes. Rozvojom cloudových a softvérových riešení pristupujeme k mnohým dokumentom prostredníctvom počítačov a smartfónov, pričom zabúdame na ich zabezpečenie a otvárame široké možnosti hackerom a softvérovým vírusom. DLP (data loss prevention) predstavuje systém, ktorý umožňuje lokalizovať citlivé údaje, monitorovať ich pohyb naprieč zariadeniami a chrániť ich pred

Monitoring, zálohovanie a obnova infraštruktúry

Firemné know-how sa už dávno neskrýva v zásuvkách pracovných stolov, ale na pevných diskoch serverov. Na rozdiel od svojich “papierových kolegov” sú virtuálne údaje dostupnejšie a skladnejšie, avšak o to citlivejšie. Aby ste zabránili ich strate v dôsledku výpadku servera alebo jeho preplnenia, odporúčame vám využiť služby monitoringu, zálohy a následnej obnovy dát.